نکات مهم :

  • اضافه کاری آقا ساعتی ۱۰۰۰۰ تومان و خانم ۱۵۰۰۰ تومان می باشد
  • در صورت انتخاب خانم بلا استثنا باید کارفرما خانم در محل کار حضور داشته باشد
  • در صورتی که کار پذیرایی در شب برای اقایان از ساعت ۲۴ شب به بعد و برای خانم ها از ۲۱ بیشتر شود کارفرما موظف است هزینه آژانس برگشت را پرداخت کند

مرحله 1 از 2

50%